narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Vertellerscommentaar CvTE-definitie: Het (terloops) leveren van commentaar op gebeurtenissen of personages door de auteur, gericht tot de toeschouwer/lezer/luisteraar Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn