stilistica 2
gemaakt met Magix; 2024
Ironie CvTE-definitie: Opmerking waarbij spottend het tegendeel naar voren wordt gebracht van wat eigenlijk wordt bedoeld. Voorbeeld in het Nederlands De leraar zei tegen de verlegen jongeman: je bent wel een beetje druk, hoor (die leraar zei het tegenovergestelde van wat hij bedoelde, maar wist dat de jongeman hem wel begreep. Het begrijpen van ironie is van de context afhankelijk. Bij een ironische opmerking blijven twee interpretaties mogelijk ) Voorbeeld in het Latijn fortes viri estis (het is mogelijk twee interpretaties aan deze opmerking te geven, afhankelijk van de context. Als de soldaten nauwelijks gevochten hebben en snel op de loop zijn gegaan, is de opmerking duidelijk ironisch, omdat de spreker dan eigenlijk de boodschap wil geven dat de soldaten laf waren; hebben ze keihard en moedig, met gevaar voor eigen leven geknokt, dan is er geen sprake van ironie)