stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Chiasme CvTE-definitie: De kruisgewijze plaatsing van grammaticaal en/of inhoudelijk gelijkwaardige tekstelementen. Voorbeeld in het Nederlands Denkend aan de dood kan ik niet slapen En niet slapend denk ik aan de dood J.C. Bloem (de tekstelementen de dood en niet slapen(d) zijn in de tweede regel precies in de omgekeerde volgorde genoteerd) Voorbeeld in het Latijn fundantem arces ac tecta novantem Vergilius, Aeneis IV, 260 (de tekstelementen, hier PPA's, fundantem en novantem zijn ten opzichte van de objecten arces en tecta precies in de omgekeerde volgorde genoteerd)