narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Retrospectie CvTE-definitie: Het inlassen van een handeling of mededeling die terugwijst naar iets dat is gebeurd (flash-back) Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn