gemaakt met Magix; 2024
Examen 2018 - Cicero & Seneca Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (alles) (docx) tekstdocument met de basiswoorden per passage (docx) tekstdocumenten: dossiertoetsen klas 6: D6 (versie 1); D6 (versie 2); D7 (versie 1) ;D7 (versie 2) (docx) tekstdocumenten SO’s + antwoorden: SO1 (6la1) ; (6la2); SO2; SO3 tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden (docx) complete minimumlijst Latijn, geldig vanaf 2015 (bron: CvTE), inclusief stamtijden (docx) Afbeeldingen: Socrates, Damocles, Diogenes, Somnium Scipionis, Seneca, Nero, (diverse formaten) Links Het nodige op YouTube: Seneca en Stoa, uitleg over de Stoa, De Stoïcijn (Van Kooten en De Bie), besprekingen door Otto Gradstein, filosofie in modern jasje (Universiteit van Nederland, Herman de Regt, 5x) basiswoorden leren? Via Memrise goed te trainen indeling van de tekst in kola (gemaakt door Michael Buijkx) (docx) Het examen Latijn op donderdag 17 mei 2018 ben je van 9:00 uur tot 12:00 uur bezig met het Centrale Eindexamen Latijn. In de middag is het examen scheikunde. Versie 2018, tijdvak 1: Teksten - opgaven - correctievoorschrift tijdvak 2: Teksten - opgaven - correctievoorschrift