gemaakt met Magix; 2024
Cornelius Nepos Cornelius NEPOS is een historiograaf. Hij werd rond 99 v. Chr. in Noord-Italië geboren. Nadat hij naar Rome gekomen was hield hij zich afzijdig van politiek. Nepos was bevriend met Catullus en Cicero. Cornelius Nepos stierf waarschijnlijk rond 27 v. Chr. Als historiograaf staat Nepos niet hoog aangeschreven, omdat hij zich een weinig kritische opstelling veroorlooft. Voorts zou hij met bronnen gerommeld hebben, áls hij al veel bronnen benutte. Zijn stijl daarentegen is levendig en onderhoudend: Nepos is niet moeilijk te lezen. Nepos is derhalve als schoolauteur wel degelijk gewaardeerd, ook vanwege zijn bekwame karakterisering van personages.