gemaakt met Magix; 2024
Syllogisme Een syllogisme is een term uit de logica. Het bestaat uit drie proposities/aannames vooraf Via een syllogisme kun je anderen een bepaalde conclusie laten trekken, waarvan je zelf een voorstander bent. Een syllogisme bevat, wanneer het volledig uitgewerkt wordt, drie onderdelen. Er is ten eerste sprake van een algemene aanname dat iets waar is (de majorpremisse), vervolgens van een specifieke aanname dat iets waar is (de minorpremisse) en van een conclusie (die dus ook waar zou moeten zijn). Niet in elk syllogisme komen de drie onderdelen terug. Voorts bestaan er ook drogredeneringen omdat er niet altijd sprake is van een geldig syllogisme. Het meest bekende voorbeeld van een goed en geldig syllogisme is: A alle mensen zijn sterfelijk (majorpremisse, overkoepelend uitgangspunt: is waar) B Socrates is een mens (minorpremisse, specifiek uitgangspunt: is ook waar) C Socrates is terfelijk (de conclusie: is dus ook waar) Het volgende voorbeeld is geen geldig syllogisme. Probeer zelf te bedenken waarom. A in de winter vriest het B nu vriest het C het is nu winter De volgende voorbeelden zijn onvolledige syllogismen. Probeer zelf te bedenken welk onderdeel mist. Hij heeft de snelste tijd. Hij heeft de wedstrijd gewonnen. Alle leerlingen in 3C zijn rechthandig. Pietje zit in 3C. Leerlingen die altijd hun huiswerk doen zijn te prijzen. Marietje doet nooit huiswerk.