stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Anafoor CvTE-definitie: De herhaling van een tekstelement aan het begin van opeenvolgende (delen van) zinnen of versregels. Voorbeeld in het Nederlands En niemand komt niemand tegen En niemand zegt ik ben een iemandswoord En niemand zegt ik ben maar ben verzwegen De hemel zwijgt en zwijgt want enzovoort Hans Andreus (het woord niemand wordt nadrukkelijk herhaald aan het begin van de regels) Voorbeeld in het Latijn Ille mi par esse deo videtur Ille si fas est superare divos Catullus, carmen 51 (het woord ille wordt nadrukkelijk herhaald aan het begin van de regels)