stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Alliteratie CvTE-definitie: Gelijkheid van de beginmedeklinkers van twee of meer woorden die dicht bij elkaar staan. Voorbeeld in het Nederlands Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan (de letter L wordt nadrukkelijk herhaald aan het begin van woorden) Voorbeeld in het Latijn o utinam possim populos reparare paternis artibus................ Ovidius, Metamorphoses 1, 363-364 (de letter P wordt nadrukkelijk herhaald aan het begin van woorden)