stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Trikolon CvTE-definitie: Opbouw van een zin in drie elementen met een vrijwel identieke zinsstructuur. Voorbeeld in het Nederlands te land, ter zee en in de lucht (drie elementen met een vrijwel identieke zinsstructuur bepalen deze uitdrukking) Voorbeeld in het Latijn nec mora; quod pontus, quod terra, quod educat aer Ovidius, Metamorfoses 8, 830 (de zin valt op door de drie door het relativum quod ingeleide, dus vrijwel identieke tekstelementen)