narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Raamvertelling CvTE-definitie: verhaal dat als een kader één of meer andere verhalen omsluit. Er is een beperkt aantal manieren om te vertellen. Eén daarvan is de raamvertelling. In een raamvertelling is een verhaal ingebed in een groter verhaal, dat verteld wordt door een hoofdverteller. Het afgetakte verhaal wordt verteld door een subverteller, waarna de hoofdverteller het oorspronkelijke verhaal weer voortzet. Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn