gemaakt met Magix; 2024
Auteurs en genres Een tekst lees je niet los van een auteur. De achtergrond van die auteur bepaalt voor een groot gedeelte wie hij is en hoe en wat hij schrijft. Van een nationaal hofdichter zoals Vergilius kun je een ander type tekst verwachten dan van de virtuoze verteller Ovidius, terwijl ze toch beiden epos schrijven en (dus) gebruik maken van de dactylische hexameter. De ene historiograaf Caesar vertelt op een andere manier, vanuit een ander perspectief dan andere historiografen zoals Livius en Nepos. De poëzie van Catullus en Martialis wijkt inhoudelijk en stilistisch behoorlijk af van die van Horatius. Wil je meer weten van de genres in de (laat)klassieke Latijnse literatuur, klik dan op genres. De keuze is voorlopig gevallen op twaalf gangbare auteurs. Een twaalftal Romeinse auteurs uit verschillende tijden, met verschillende belangen. Het zijn in principe schoolauteurs, wat inhoudt dat bijvoorbeeld een moeilijke auteur als Publius Cornelius Tacitus (hoewel hij de favoriete auteur is van de webmaster!) er niet bij staat. Je vindt van die twaalf auteurs de meest in het oog springende en belangwekkende informatie. Klik in het uitklapmenu op de naam van een auteur en maak een vervolgkeuze: de achtergrond van een auteur: wanneer leefde hij? Uit wat voor sociaal milieu kwam hij? Welke opleiding genoot hij? In welk literair genre was hij werkzaam? Of de werken van diezelfde auteur: wat zijn de titels van zijn voornaamste werken? Wat is het belang van zijn werken voor ons? Hoe actueel is zijn werk? Onderaan pagina’s met de namen van werken van de twaalf “schoolauteurs” tref je, waar mogelijk, in de willekeurige covers van hun werken links naar de teksten op The Latin Library. De link gaat naar de eerste tekst van een werk. Gaat het bijvoorbeeld over de Aeneis, dan wordt er via het plaatje van een boek over de Aeneis gelinkt naar Aeneis I. Voor de minder bekende auteurs, zeg maar de niet-schoolauteurs, kun je klikken op deze link. Daar heb je hele basale informatie. Je zult niet bij alle auteurs op alle bovenvermelde vragen antwoord krijgen, maar je komt een aardig eind. Zelf kun je altijd nog verder Googelen of eens bekijken wat de bijdragers op Wikipedia er nou eigenlijk van vinden.