stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Enallage / hypallage CvTE-definitie: is er niet. We kunnen aanhouden: verwisseling van attribuut: een bijvoeglijk naamwoord hoort grammaticaal bij een bepaald woord, terwijl het inhoudelijk beter bij een ander woord in de zin past Voorbeeld in het Nederlands Een lekker kopje koffie (grammaticaal hoort het bijvoeglijk naamwoord lekker bij het woord kopje, maar gezien de inhoud past het beter bij het woord koffie; een kopje kan niet lekker zijn, koffie wel) Voorbeeld in het Latijn ... atque altae moenia Romae. Vergilius, Aeneis 1, 7 (grammaticaal hoort het bijvoeglijk naamwoord altae bij Romae, maar gezien de inhoud past het beter bij moenia; Rome kan niet hoog zijn, muren wel)