gemaakt met Magix; 2022
Caius Valerius Catullus: zijn werk Catullus maakte deel uit van een groep dichters die zich afzette tegen de gangbare, plechtstatige poëzie, het epos. Deze poetae novi schreven persoonlijke poëzie en hielden zich bepaald niet aan de "voorschriften" die tot dan toe golden. Het is lastig één heldere beschrijving te geven van Catullus' werk. Laten we het erop houden dat hij een aantal Carmina geschreven heeft, en door die Carmina is hij het meest bekend geworden. Onder de Carmina bevinden zich 60 korte gedichten, in verschillende metra geschreven, 8 langere gedichten, waaronder 7 hymnen en 1 epyllion (mini-epos), en 48 epigrammen. Genretechnisch valt Catullus' werk te rubriceren als lyrische poëzie/lyriek.