gemaakt met Magix; 2024
Publius Ovidius Naso Publius OVIDIUS Naso werd in 43 voor Christus geboren in Sulmo, midden-Italië. Hij was afkomstig uit een gegoede familie en samen met zijn broer werd hij, zoals dat vaak ging in de oudheid, eerst naar Rome en vervolgens naar Griekenland gestuurd om zich de retorica eigen te maken. Met retorica, zo was de gedachte, kon je het helemaal maken in de politiek, omdat je immers in staat was je politieke programma te beargumenteren en als het nodig was ook recht te praten wat krom was. Ovidius bleek geen aanleg te hebben: alles wat hij op schreef werd automatisch een versregel. In zijn privé-leven ging het ook niet goed. Zijn broer stierf jong en pas zijn derde vrouw maakte hem gelukkig. Keizer Augustus die een herstelprogramma van oude normen en waarden propageeerde (Pax Augusta) en streefde naar een strengere moraal, was niet bepaald een fan van het werk van Ovidius, maar of dat de reden is geweest van Ovidius' verbanning in 8 na Christus is niet na te gaan. In 17 of 18 na Christus overleed de dichter.