stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Parallellisme/parallellie CvTE-definitie: Identieke opbouw van tekstelementen in opeenvolgende (delen van) zinnen. Voorbeeld in het Nederlands Laten de vogels protesteren Tegen de branding, tegen het schuim Tegen de vliegende vissenLaten de vogels protesteren Tegen de opgezette vogels Tegen de vogelschemering........ G. van der Graft (de volgorde van de tekstelementen in de laatste vier regels verloopt parallel) Voorbeeld in het Latijn arbor ibi niveis uberrima pomis, ardua morus, erat, gelido contermina fonti. Ovidius, Metamorfoses 4, 89-90 (de volgorde van de tekstelementen niveis uberrima pomis in de eerste regel correspondeert qua volgorde met die van gelido contermina fonti in de tweede regel: bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord zijn tot twee keer toe gesplitst, met twee keer eerst het bijvoeglijk naamwoord en later het zelfstandig naamwoord; en de twee bijvoeglijke naamwoorden die iets zeggen van de arbor staan er twee keer tussen in)