gemaakt met Magix; 2021
Examen 2013 - Seneca Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (geleidelijk opgebouwd) (docx) tekstdocument met de antwoorden op vragen (geleidelijk opgebouwd) (docx) tekstdocumenten met in klas 6 gegeven toetsen en SO’s, inclusief correctiemodel (docx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (docx) en de beantwoording van vragen (docx) PowerPoint van de traditionele Latijnmarathon (pptx) Afbeeldingen (diverse formaten) Links Wiebe Koopmans’ examensite Het examen Latijn op vrijdag 17 mei 2013 was het Centrale Eindexamen Latijn. Eerste tijdvak: opgaven - teksten - correctie. Tweede tijdvak: opgaven - teksten - correctie.