gemaakt met Magix; 2021
Examen 2014 - Ovidius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (geleidelijk opgebouwd) (docx) tekstdocument met de antwoorden op vragen (geleidelijk opgebouwd) (docx) tekstdocumenten met in klas 6 gegeven toetsen (D6(1), D6(2), D7(1) en D7(2) ) en SO’s (SO2(1), SO2(2), SO2(3), SO3, SO4(1), SO4(2), SO5), inclusief correctiemodel (docx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (docx) en de beantwoording van vragen (docx) PowerPoint van de traditionele Latijnmarathon (pptx) of, kleiner in PDF (pdf) Afbeeldingen (diverse formaten) Links Wiebe Koopmans maakt een site Het examen Latijn op vrijdag 23 mei 2014 van 9:00 uur tot 12:00 uur: Centrale Eindexamen Latijn. Eerste tijdvak: opgaven - teksten - correctie. Tweede tijdvak: opgaven - teksten - correctie (pdf)