gemaakt met Magix; 2023
Epos: literair genre De algemeen geaccepteerde kenmerken van een antiek epos waren: 1. een epos is een lang, verhalend gedicht met een doorlopend verhaal over een verheven onderwerp, dat wordt verteld door een alwetende verteller (die niet zelf in het verhaal voorkomt) 2. een epos is geschreven in een verheven, plechtstatige stijl die overeenkomt met het verheven onderwerp en het hoge morele gehalte 3. in een epos staat een held uit het verleden centraal 4. in een epos spelen de goden een sturende rol en zijn ze actief bij het verhaal betrokken 5. een epos omvat één handeling, met onderling samenhangende gebeurtenissen 6. een epos is geschreven in een vast metrum, de dactylische hexameter (voor de powerpoint over scanderen klik hier) 7. in het antieke epos komt vaak een epische/Homerische vergelijking voor